ردیف عنوان موضوع نام دفتر تاریخ تصویب مرجع قانون گزار فایل پیوست
۱ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت دفاتر پیشخوان - فناوری اطلاعات هیئت وزیران دریافت فایل
۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه کمیسیون فرعی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی دریافت فایل
۳ کلیاتی راجع به حقوق شهروندی حقوق شهروندی اجتماعی و فرهنگی دریافت فایل
۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم برنامه پنج ساله ششم دریافت فایل
۵ قانون بودجه سال 1397 کل‌کشور قانون بودجه دریافت فایل
۶ منشور حقوق شهروندی حقوق شهروندی دریافت فایل
۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات اداری دریافت فایل
۸ حقوق شهروندی در نظام اداری حقوق شهروندی دریافت فایل
۹ میز خدمت حقوق شهروندی دریافت فایل
۱۰ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد سلامت اداری دریافت فایل